space
JAMAD £ód¼, Sieradz, Warszawawykonawstwo ogólnobudowlane, brukarstwo, nawierzchnie drogowe
space
space
budownictwo ogólne, roboty drogowe, roboty ziemne, stabilizacja gruntów
wykonawstwo budowlane, budownictwo ogólne, roboty ziemne
budownictwo drogowe, budowa dróg, roboty drogowe
uk³adanie kostki brukowej, nawierzchnie drogowe, sieci wod-kan
sieci wod-kan ³ód¼, brukarstwo ³ód¼, nawierzchnie drogowe ³ód¼
brukarstwo ³ód¼, nawierzchnie drogowe ³ód¼, roboty ziemne ³ód¼
<span class="style2">Klienci firmy JAMAD £ód¼</span>
 
space
 

space
Aktualno¶ci:
w przygotowaniu...

 
 
static
space
 

space
O firmie - wykonawstwo budowlane, budownictwo ogólne, roboty ziemne

WITAMY na naszej stronie internetowej.

G³ówn± dzia³alno¶ci± firmy JAMAD jest kompleksowa realizacja inwestycji drogowych w zakresie :
pointrobót ziemnych i rozbiórkowych
pointpodbudów drogowych :
pointpointstabilizacji gruntów i wzmocnień pod³oæy s³abono¶nych
pointpointpodbudów z kruszyw i betonów
pointnawierzchni drogowych z kostki brukowej i asfaltobetonów

W³asny park maszynowy , zaplecze magazynowo - socjalne i przede wszystkim odpowiednio wyszkoleni pracownicy , pozwalaj± na sprawne zrealizowanie powierzonych nam prac na terenie ca³ego kraju.

rzetelna firmarzetelna firmaNasze dotychczasowe do¶wiadczenie na zrealizowanych samodzielnie realizacjach drogowych , wspó³praca z renomowanymi dostawcami , pozwala dostosowaę siź do terminów realizacji prac i oczekiwań Inwestora.

Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.

 
 
space
 
  space
Nasi partnerzy: libet tarmac


wykonawstwo ogólnobudowlane £ód¼ | brukarstwo £ód¼ | nawierzchnie drogowe £ód¼
projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl
pozycjonowanie: www.luczak.pl
space
JAMAD Budownictwo
ul. Piotrkowska 276
90-361 £ód¼
NIP: 827-201-23-98
biuro@jamad-budownictwo.pl